Dịch Vụ Viết

Cover Letter

Rõ ràng rằng Cover Letter là bước đầu tiên để tiến tới sự nghiệp của một cá nhân. Sơ yếu lý lịch đầy đủ và ấn tượng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho những chiếc đơn xin việc ở các công ty lớn. Thông tin phải ngắn gọn, có cấu trúc tốt và nó phải thú vị. Bạn đang gặp khó khăn? Đừng lo, Dr.Nhanh sẽ giúp bạn đạt được điều này. Trong dịch vụ viết Cover Letter chúng tôi sẽ xác định vị trí bạn muốn ứng tuyển, kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ học vấn của bạn. Công việc của bạn chỉ cần cung cấp cho chúng tôi quảng cáo tuyển dụng mà bạn đang hướng tới.
  Số lượng
  Line spacing
  single = 500 words/page
  1.5 = 375 words/ page
  double = 250 words/page
  Deadline

  Deadline
  Vietnam Time: GMT+7

  Mã giảm giá

  Mã giảm
  Code sale

  Quy trình làm việc tại Dr. nhanh

  Nhận tư vấn miễn phí

  bảng thông tin các gói viết

  Mức điểm cam kết/Grade Commitment được tính trên hệ thống chấm điểm tại Australia

  Chính sách bảo hành tại Dr.Nhanh

  Yên tâm đặt bài tại Dr. Nhanh, chúng tôi hỗ trợ bạn 100% trách nhiệm

  Đến trang chính sách bảo hành

  bảng thông tin các gói viết