Quy chế hoạt động

Trước khi sử dụng dịch vụ, xin hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu toàn bộ nội dung các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Theo các thuật ngữ này, ‘tôi’, ‘chúng tôi’, ‘Dr. Nhanh’ và ‘Dr. Nhanh Assignment’ đề cập đến Công ty TNHH dịch vụ giáo dục Dr. Nhanh và ‘bạn’ đề cập đến phụ huynh, người giám hộ hoặc học sinh và bất kỳ cá nhân nào đang sử dụng dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi.

Bằng cách hoàn thành việc đặt cọc hoặc thanh toán cho dịch vụ được cung cấp bởi Dr. Nhanh Assignment, bạn xác nhận đồng ý tham gia vào thoả thuận dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi trên tinh thần tự nguyện. Bạn cũng xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với sự tư vấn, cam kết của chúng tôi và toàn bộ các điều khoản và điều kiện dưới đây.

Tuyên Bố Bản Quyền

 • Nội dung của trang web drnhanh.com là các tài liệu có bản quyền thuộc sở hữu độc quyền của Công ty TNHH dịch vụ giáo dục Dr. Nhanh. Tuy nhiên, bạn có thể lấy bản in của nội dung này với mục đích phi thương mại.
 • Không ai được phép sử dụng nội dung của trang này cho mục đích thương mại hoặc sửa đổi cho bất kỳ mục đích nào khác.
 • Tất cả các quyền nêu trong phần chính sách được bảo lưu với drnhanh.com.

Giới Hạn Sử Dụng

 • Bạn phải đủ ít nhất từ 10 tuổi trở lên để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Học sinh dưới 10 tuổi chỉ có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
 • Việc nhận các dịch vụ là dành cho cá nhân bạn và bạn không được chuyển giao quyền truy cập tài liệu khóa học của mình hoặc nhận các dịch vụ cho người khác trừ khi chúng tôi đã đồng ý bằng văn bản về việc đó.
 • Chúng tôi cấp cho bạn quyền hạn chế để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cho mục đích cá nhân phi thương mại. Bạn có thể sửa đổi bản sao, tải xuống, phân phối, hiển thị, thực hiện, truyền, xuất bản, tái sản xuất, sao chép hoặc chào bán bất kỳ thông tin nào thu được từ drnhanh.com nhưng phải có sự đồng ý bằng văn bản.
 • Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng các dịch vụ của drnhanh.com, bạn khẳng định rằng bạn sẽ sử dụng thông tin do gia sư cung cấp chỉ cho mục đích học tập và bạn sẽ không gửi thông tin này dưới dạng bài tập gốc của sinh viên cho tín chỉ hoặc điểm của khóa học.
 • Bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản này liên quan đến việc sử dụng drnhanh.com hoặc các dịch vụ đi kèm sẽ chấm dứt hợp đồng giữa bạn và chúng tôi.

Bảo Hành Và Giới Hạn Trách Nhiệm

 • Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự gián đoạn hoặc chậm trễ nào trong việc truy cập vào trang web. Tuy nhiên, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại hoặc mất dữ liệu trên PC, máy chủ hoặc mạng của bạn.
 • Chúng tôi chỉ sử dụng phần mềm đáng tin cậy và đã được qua kiểm duyệt. Các Người Viết tận tâm của chúng tôi làm hết sức mình để đảm bảo hoạt động trơn tru. Nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng việc truy cập vào trang web của chúng tôi sẽ không có lỗi 100%.
 • Chúng tôi có quyền đình chỉ quyền truy cập để bảo trì / cập nhật theo lịch trình của trang web của chúng tôi.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc không truy cập được vào trang web của chúng tôi do lỗi liên kết hoặc thiết bị nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
 • Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về sự không hoàn thành trong bất kỳ khóa học nào của học sinh vì việc giúp đỡ bài tập là một vấn đề chủ quan. Chúng tôi có các Người Viết có năng lực luôn cố gắng hết sức để giải quyết các công việc được giao và chúng tôi luôn mong muốn được giúp đỡ các bạn hết mình.
 • Dịch vụ là loại hình sản phẩm vô hình nên có thể dẫn đến việc không phù hợp với mong đợi, và do đó, trong trường hợp thiếu các hạng mục, bất kỳ sai sót nào, bất kỳ sự không phù hợp hoặc không thực hiện nào, v.v., Người Viết sẽ được tạo cơ hội hợp lý để hoàn thành công việc theo thoả thuận.
 • Quyết định của chúng tôi về nội dung các chương trình khuyến mãi và ưu đãi là quyết định cuối cùng.
 • Thời gian để bàn giao bất kỳ công việc làm lại nào sẽ phụ thuộc vào gói thanh toán mà khách hàng đã chọn.

Các khoản phí

Chúng tôi có quyền thu phí thành viên hoặc đăng ký sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi.

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong số này trở nên không thể thực thi được toàn bộ hoặc một phần, hiệu lực của các điều khoản khác của hợp đồng sẽ không bị ảnh hưởng.

Sửa đổi

Chúng tôi có toàn quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần gửi thông báo cho bạn. Phiên bản mới nhất của các điều khoản và điều kiện sẽ thay thế các phiên bản trước.

Chấm dứt

Chúng tôi có toàn quyền chấm dứt toàn bộ hoặc một phần của thỏa thuận dịch vụ bất cứ lúc nào.

Toàn bộ thỏa thuận

Điều khoản Dịch vụ được đưa ra trong thỏa thuận mới nhất giữa sinh viên và Dr. Nhanh Assignment sẽ thay thế và chấm dứt tất cả các thỏa thuận trước đó.

Đăng ký

Bằng cách đăng ký hoặc đăng ký dịch vụ của chúng tôi, người dùng chấp nhận nhận thông tin, khuyến mại và đăng ký về các bản cập nhật dịch vụ drnhanh.com qua email hoặc các hình thức marketing tương tự.

Chính sách sửa chữa và hoàn tiền

Vui lòng đọc kỹ Chính sách sửa đổi và hoàn lại tiền sau đây vì nó bổ sung cho các điều khoản sử dụng là thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn (khách hàng) và nền tảng (tức là drnhanh.com).

 1. Nếu bạn quyết định hủy đơn đặt hàng của mình trước khi Người Viết bắt đầu làm việc, bạn sẽ được hoàn trả toàn bộ chi phí nếu đơn hàng có thời hạn trên 20 ngày; nếu không, bạn sẽ phải trả một khoản phí hủy là 25% trên tổng số tiền đã thỏa thuận giữa nền tảng và bạn. Tuy nhiên, nếu Người Viết đã bắt đầu công việc thì bạn sẽ có quyền lựa chọn tiếp tục đơn đặt hàng hoặc chúng tôi sẽ khấu trừ một khoản tiền tương đương với công việc đã hoàn thành cùng với phí hủy bỏ là 25% trên tổng số tiền đã thỏa thuận. Điều này là do Người Viết đã bắt đầu với thực hiện công việc của bạn nên sẽ nhận được thù lao cho công việc. Các đơn hàng có thời hạn trong 72 giờ hoặc 36 giờ còn lại để gửi sẽ không được phép hủy hoặc hoàn tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
 2. Nếu bạn nhận thấy rằng bạn đã bị tính phí hai lần và bạn nhận được hai biên lai từ hệ thống xử lý thanh toán hoặc bạn có trục trặc trong việc thực hiện thanh toán, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Hãy cung cấp thông tin cho chúng tôi để được hỗ trợ.
 3. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để chỉ định Người Viết phù hợp nhất; tuy nhiên, vẫn có thể trong những trường hợp hiếm hoi, Người Viết không có sẵn hoặc chúng tôi không đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn của đơn hàng. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ hoàn toàn bộ chi phí cho bạn hoặc tuỳ theo thoả thuận giữa 2 bên.
 4. Hãy chắc chắn rằng tất cả các yêu cầu, hướng dẫn và tài liệu đi kèm được cung cấp trong khi đặt hàng hoặc sau khi đặt hàng trong khoảng thời gian hợp lí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng nếu bạn cung cấp sai/thiếu/trễ các yêu cầu, tài liệu và hướng dẫn của giáo viên. Trong một số ít trường hợp, đơn đặt hàng có thể được giao sau thời hạn do không có phản hồi hoặc khách hàng phản hồi chậm trễ, không có thông tin đầy đủ hoặc không có thông tin để nghiên cứu. Tuy nhiên, chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để giữ đúng giờ và do đó, chúng tôi tự hào khẳng định rằng tỷ lệ đúng giờ luôn ở mức trên 98%. Trong trường hợp không có phản hồi cho truy vấn trong 24 giờ, nếu Người Viết hoàn thành công việc sau khi chờ đợi, thì sẽ không có thay đổi nào được giải quyết hoặc nếu không, truy vấn được phản hồi trong / sau 24 giờ, thời hạn có thể được gia hạn tùy theo sự sẵn có của Người Viết, tối thiểu là 12 giờ hoặc theo thoả thuận giữa 2 bên. Mọi yêu cầu dừng công việc sẽ được thực hiện theo Khoản 1.
 5. Chính sách 100% hài lòng đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cho phép sửa đổi trên cơ sở các nguyên tắc & hướng dẫn được cung cấp/ bàn giao/ thoả thuận ban đầu cho đến khi chúng tôi đáp ứng được. Tuy nhiên, nó phải được thực hiện theo khung lợi ích được cung cấp trong gói thanh toán của bạn và trên khung nội dung đã thống nhất ban đầu. Chúng tôi sẽ tính phí yêu cầu làm lại / sửa đổi ngoài khung lợi ích của gói bạn sử dụng. Chúng tôi sẽ không sửa chữa bài sau khi đã có điểm chính thức. Mọi yêu cầu sửa chữa sẽ tùy theo sự sẵn có của Người Viết, tuỳ theo khối lượng cần sửa chữa, thời gian tối thiểu là 12 giờ hoặc theo thoả thuận giữa 2 bên.
 6. Sẽ rất hiếm khi xảy ra chuyện bạn bị điểm kém trong bài làm của mình; trong trường hợp nếu có, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền theo điều kiện dưới đây.
 • Gói Paid as Written: Không áp dụng chính sách hoàn tiền
 • Gói Standard: được hoàn tiền tối đa đến 50% theo công thức sau:
  • Điểm từ 45% đến dưới 50%: %refund = Điểm cam kết% + 10% – Điểm thực tế%
  • Điểm từ 0% đến dưới 45%: %refund = Điểm cam kết% + 25% – Điểm thực tế%
 • Gói Premium: được hoàn tiền tối đa đến 100% theo công thức sau:
  • Điểm từ 45% đến dưới 60%: %refund = Điểm cam kết% + 10% – Điểm thực tế%
  • Điểm từ 0% đến dưới 45%: %refund = Điểm cam kết% + 40% – Điểm thực tế%
 • Gói Ultra Premium: được hoàn tiền tối đa đến 100% theo công thức sau:
  • Điểm từ 60% đến dưới 70%: %refund = 20%
  • Điểm từ 50% đến dưới 60%: %refund = 40%
  • Điểm dưới 50%: %refund = 100%

*Các mức điểm cam kết được tham chiếu theo thang điểm tại các trường đại học tại Melbourne, Úc. Vui lòng tham khảo bảng qui đổi thang điểm giữa các quốc gia tại đây, hoặc tuỳ theo trường hợp cụ thể.

+ Trong bất kì trường hợp nào xảy ra lỗi đạo văn dẫn đến bài tập không được chấm điểm hoặc đạt điểm 0 (không) đến từ phía chúng tôi, bạn sẽ được hoàn lại tối đã mức hoàn phí cam kết theo gói bạn sử dụng.

Trong các trường hợp hoàn tiền khi điểm/bài không như cam kết, bạn vui lòng cung cấp cho chúng tôi tài khoản và mật khẩu tài khoản của bạn để chúng tôi có thể lấy các bằng chứng, sau đó sẽ điều tra và tiến hành hoàn phí. Thời hạn tối đa hiện có để yêu cầu tùy thuộc vào gói thanh toán, tức là 90 (Chín mươi) ngày đối với Gói thanh toán Premium và 60 (Sáu mươi) ngày đối với Gói thanh toán Standard kể từ ngày gửi đầy đủ lần đầu tiên hoặc lần gửi đầu tiên trong trường hợp bài tập yêu cầu đệ trình từng phần. Mọi yêu cầu sau khoảng thời gian này sẽ không được giải quyết. Lý do không thể hoàn trả số tiền 100% là do Người Viết nhận thanh toán một phần trước từ chúng tôi, vì vậy chúng tôi không thể lấy lại toàn bộ khoản đã thanh toán từ Người Viết. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng của các đơn hàng trong tương lai, chúng tôi sẽ có hành động nghiêm khắc đối với Người Viết, điều này có thể dẫn đến việc chấm dứt dịch vụ của Người Viết đó khỏi nền tảng của chúng tôi.

 1. Chúng tôi sẽ không hoàn tiền nếu:

– Bạn đưa ra nhận định/yêu cầu mang tính cá nhân về chất lượng của bài và yêu cầu không tiếp tục sử dụng dịch vụ.

– Bạn đặt đơn hàng dựa theo ý kiến/yêu cầu chủ quan của bạn mà không dựa trên yêu cầu cụ thể của đề bài và/hoặc sự tư vấn của chúng tôi. Trong trường hợp này, Dr. Nhanh Assignment sẽ không chịu trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng.

– Bạn yêu cầu sửa bài nhiều lần và sửa theo ý kiến chủ quan của bạn, Dr. Nhanh Assignment sẽ không chịu trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng.

– Nếu có vấn đề kỹ thuật hoặc bất kỳ vấn đề nào khác ngăn cản bạn tải xuống sản phẩm.

– Nếu bạn khiếu nại về điểm số, đạo văn nhưng không cung cấp hoặc cung cấp thiếu/sai cho chúng tôi bằng chứng hợp lệ về việc đó.

– Nếu Người Viết chậm giao đơn hàng do không cung cấp đủ tài liệu hoặc thiếu liên lạc từ phía bạn.

– Nếu thời hạn được đặt trong đơn đặt hàng khác với thời hạn thực sự được yêu cầu.

– Việc giao bài trễ không ảnh hưởng tới điểm số cam gói theo gói mà bạn sử dụng.

 1. Có ba gói khác nhau cho bất kì đơn hàng nào – “Paid as Written”, “Standard” & “Premium”. Người ta cũng có thể nâng cấp đơn hàng ngay cả sau khi thanh toán được thực hiện cho gói thanh toán thấp hơn và tận hưởng các lợi ích của các gói cao cấp hơn. Bạn có thể xem chi tiết trong khi thanh toán cho bất kỳ đơn hàng nào.
 2. Mọi yêu cầu hoàn tiền sẽ được xử lí trong 7 – 10 ngày làm việc.

Xin lưu ý: Nếu khiếu nại của bạn không thuộc các danh mục ở trên thì nó sẽ không được coi là hợp lệ và sẽ không được hoàn lại tiền.

Chính sách Bảo mật của Dr. Nhanh Assignment

Chúng tôi hiểu mối quan tâm của bạn về quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp thông tin cho bạn về chính sách bảo mật của chúng tôi. Đây là những gì chúng tôi làm với thông tin cá nhân của bạn:

 • Tất cả thông tin về học sinh được lưu giữ nghiêm ngặt trong nội bộ công ty.
 • Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin học sinh nào cho bên thứ ba.
 • Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin Người Viết nào cho bên thứ ba.
 • Học sinh và Người Viết hoàn toàn không biết thông tin của nhau.
 • Thanh toán do PayPal xử lý. Chúng tôi đã hợp tác với PayPal để một mình họ (chứ không phải công ty của chúng tôi) có thể xử lý chi tiết thẻ tín dụng của sinh viên.
 • Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi và / hoặc để tuân theo thủ tục tư pháp, lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý được cung cấp trên Trang web của chúng tôi.
 • Dr. Nhanh Assignment có ​​quyền sửa đổi tuyên bố về quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào, vì vậy vui lòng xem lại nó thường xuyên. Bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với chính sách trên sẽ được đăng ở đây và việc bạn tiếp tục sử dụng trang web, dịch vụ và / hoặc phần mềm cấu thành việc bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi đó.