Career with us

Dr. Nhanh đang tuyển dụng nhiều vị trí khác nhau cùng với mức lương hấp dẫn. Các bạn sẽ được làm việc với mentors có nhiều kinh nghiệm trong đa linh vực.

Hãy gửi CV ngay hôm nay và trở thành một phần của Dr. Nhanh nào!

Vị Trí Moderator

Vị trí Moderator
Moderator là một trong 2 vị trí quan trọng nhất trong tổ chức của Dr. Nhanh, nhiệm vụ chính là điều phối các đơn hàng, giao tiếp quản lý đội ngũ business freelancers hàng đầu Việt Nam (100+ người).
29/05/2022

Vị trí Freelance Academic Writer

Tuyển dụng Freelance Academic Writer – Economics, Finance, Accounting, Logistics, … (Income 15M – 20M / month)
Dr.Nhanh Education Consulting Tuyển Dụng Sinh Viên Economics, Finance, Statistics Việc làm freelance / part-time tự do tại nhà dành cho các bạn sinh viên ưu tú. Thu nhập: 15 - 25 triệu / tháng
29/05/2022

Tất cả vị trí tuyển dụng

Vị trí Moderator
Moderator là một trong 2 vị trí quan trọng nhất trong tổ chức của Dr. Nhanh, nhiệm vụ chính là điều phối các đơn hàng, giao tiếp quản lý đội ngũ business freelancers hàng đầu Việt Nam (100+ người).
29/05/2022
Tuyển dụng Freelance Academic Writer – Economics, Finance, Accounting, Logistics, … (Income 15M – 20M / month)
Dr.Nhanh Education Consulting Tuyển Dụng Sinh Viên Economics, Finance, Statistics Việc làm freelance / part-time tự do tại nhà dành cho các bạn sinh viên ưu tú. Thu nhập: 15 - 25 triệu / tháng
29/05/2022