Dịch vụ Academic khác

Không chỉ hỗ trợ luân vặn, assignment hay dissertation, Dr. Nhanh còn hỗ trợ đa dạng các thể loại bài khác như Online Test, Web Designing, Data Processing, etc. Đủ để phục vụ các nhu cầu của các bạn học sinh/sinh viên trên con đường đạt kết quả học tập tốt nhất.
  Số lượng
  Line spacing
  single = 500 words/page
  1.5 = 375 words/ page
  double = 250 words/page
  Deadline

  Deadline
  Vietnam Time: GMT+7

  Mã giảm giá

  Mã giảm
  Code sale