8 Cách trích dẫn APA

Trong suốt quá trình học tập và làm việc tại thời đại công nghệ và kỹ thuật này. Chắc hẳn bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã từng làm qua các bài Dissertation; Assignment hay là Essay rồi nhỉ? 

Trong giới học thuật hiện nay, có 2 loại định dạng văn bản được sử dụng rộng rãi là phong cách APA (American Psychological Association) và MLA (Modern Language Association) nhưng thông dụng nhất vẫn là cách trích dẫn APA.

Hãy cùng Dr Nhanh tìm hiểu xem thế nào là chuẩn APA? và cách trích dẫn chuẩn theo phong cách APA là như thế nào nhé!

Tiêu chuẩn APA là gì?

Cách trích dẫn APA
Có nhiều cách trích dẫn APA

Tiêu chuẩn APA được xây dựng nhất quán bởi Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ (The American Psychological Association – APA). APA giống như một bảng quy định, đề ra các định dạng chuẩn để người viết tuân theo khi thực hiện trích dẫn.

Cách trích dẫn APA có tác động tích cực đến việc gia tăng độ chính xác, tính đồng bộ và khả năng theo dõi và tra cứu dễ dàng. 

Khi thực hiện trích dẫn APA, người viết cần đảm bảo hai yếu tố sau: trích dẫn trong văn bản và trích dẫn danh sách tài liệu tham khảo. 

Tài liệu tham khảo là nội dung bắt buộc trong các văn bản có tính học thuật, chuyên môn cao. Nhờ trích dẫn tài liệu tham khảo, người đọc có thể xác định được nguồn thu thập thông tin phục vụ cho quá trình nghiên cứu.

Đối các sản phẩm văn bản có mục đích nghiên cứu, sáng tạo, trích dẫn đầy đủ và chi tiết cho thấy sự tôn trọng đối với thành tựu nghiên cứu của người khác. Đồng thời làm tăng tính thuyết phục, cho thấy mức độ khai thác sâu và kỹ lưỡng của người viết.

Cách trích dẫn APA trong bài viết

Cách trích dẫn APA nhằm hạn chế sự gián đoạn đọc hiểu

Trích dẫn theo tiêu chuẩn APA trong bài viết nhằm hạn chế sự gián đoạn trong việc đọc hiểu thông tin. Bởi nguồn thông tin được trích dẫn chi tiết và cụ thể sẽ thể hiện sự minh bạch và đáng tin cậy hơn.

Khi nào cần trích dẫn APA trong bài viết

Trích dẫn trong bài viết được sử dụng khi người viết muốn trích nguyên văn nội dung một cụm từ, một đoạn thông tin cụ thể hoặc một câu từ nguồn bên ngoài. Hoặc đó có thể là việc tái hiện lại nội dung bằng ngôn từ lời phát biểu, lời nói của một tác giả/nguồn bên ngoài.

Những lưu ý khi trích dẫn APA

cách trích dẫn APA
Sau đây là 8 trường hợp trích dẫn APA trong bài viết
  • Phương pháp trích dẫn trong bài viết của APA sử dụng định dạng: tác giả – năm;
  • Trích dẫn được sử dụng ngay tại bài viết khi dùng một cụm từ một đoạn thông tin hoặc một ý kiến hay giả thiết từ nguồn bên ngoài;
  • Yêu cầu trích dẫn ngay tại bài viết khi thể hiện thông tin của tác giả bằng ngôn ngữ của mình;
  • Mục đích của việc trích dẫn nhằm nhằm ngăn chặn hiện tượng đạo văn và thông tin đến tác giả tả về nguồn gốc nội dung được sử dụng;
  • Mọi trích dẫn trong bài viết đều được hệ thống chi tiết trong tài liệu tham khảo và ngược lại mọi trích dẫn trong tài liệu tham khảo đều phải xuất hiện trong bài viết;
  • Đối với câu có trích dẫn thì dấu chấm câu nằm ở sau ngoặc đơn cuối cùng của phần thông tin tài liệu trích dẫn văn bản.

8 Cách trích dẫn APA trong bài viết

Trường hợp tài liệu tham khảo Cách trích dẫn APA Ví dụ
Chỉ có 1 tác giả (tên tác giả, năm xuất bản) (Nguyễn Văn A, 2000)
Có 2 tác giả (tên tác giả 1 & tên tác giả 2, năm xuất bản) (Nguyễn Văn A & Trần Văn B, 2000)
Từ 3 tác giả trở lên (tên tác giả đầu tiên và nnk., năm xuất bản) hoặc tên tác giả đầu tiên và nnk. (năm xuất bản) (Nguyễn Văn A và nnk., 2000) hoặc Nguyễn Văn A và nnk. (2000)
Một ý, một đoạn từ nhiều hơn một nguồn sắp xếp các nguồn với tên tác giả theo thứ tự thời gian (Nguyễn Văn A, 1959; Văn B & Văn C, 1982; Trần Văn D, 1990) hoặc Nguyễn Văn A (1997, 2000)
Tài liệu tham khảo được chấp nhận nhưng chưa in tương tự, chỉ thay đổi năm xuất bản là “đang in” Nguyễn Văn A và nnk. (đang in)
Tài liệu của một cơ quan, tổ chức thay thế tên tác giả bằng dùng tên đầy đủ hay viết tắt của cơ quan, tổ chức  (Bộ Ngoại giao Việt Nam, 2010) hay DAV (2015)
Bài viết trên internet không có tác giả thay thế tên tác giả bằng đoạn đầu tên bài (3-5 chữ) (Quản lý hành chính, 2020)
Trích dẫn trực tiếp nguyên văn (tên tác giả, năm xuất bản, số trang) (Nguyễn Văn A, 2015, tr.98-9

Cách sắp xếp nguồn tài liệu tham khảo

Loại hình tài liệu tham khảo Cách trích dẫn APA Ví dụ
Sách Tên tác giả (năm xuất bản). Tên sách in nghiêng, nơi xuất bản: Nhà xuất bản. Phạm Minh Sơn (2011), Thông tin đối ngoại Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị – Hành chính, Hà Nội.
Một chương trong sách Tên của tác giả chương; (năm xuất bản). Tên chương, Tên sách in nghiêng, lần xuất bản, nhà xuất bản; Nơi xuất bản.  Nguyễn Thùy Vân Anh (2020). Chương 1: Tổng quan về pháp luật và luật báo chí, Pháp luật đạo đức báo chí, xuất bản lần 1, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
Bài báo trên tạp chí khoa học Tên tác giả (năm xuất bản) tên bài báo. Tên tạp chí in nghiêng, tập, số trang.  Phạm Thanh Quế (2019) Chính sách hưởng lợi từ đất rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 3, trang 257-266. 
Luận văn, luận án Tên tác giả (năm xuất bản). Tên đề tài in nghiêng, bậc học, tên của cơ sở đào tạo.  Lý Thị Hải Yến (2019). Tác động của truyền thông tới chính trị quốc tế những năm đầu thế kỷ 21, Luận án Tiến sĩ Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao.
Bài viết báo chí Tên tác giả (ngày tháng năm xuất bản). Tên bài báo. Tên tờ báo in nghiêng,trang số. Walker, R. (1990, ngày 16 tháng 4). Giao thoa văn hóa. Người nghe, 126.
Các website điện tử Tên tác giả (ngày đăng bài) tiêu đề, Tên website in nghiêng, link website, thời gian truy cập lần cuối Dr Nhanh (24/07/2021), Viết dissertation proposal chỉ với 7 bước, http://drnhanh.erasvietnam.com/dissertation-proposal/, 25/7/2021. 
Văn bản nhà nước Đơn vị nhà nước ban hành, thời gian, tiêu đề in nghiêng, số trang. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng – Sở Tài nguyên Môi trường (2015), Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015, tr.512. 

Kết luận

Qua bài viết trên những thông tin và tài liệu mà Dr Nhanh muốn chia sẻ đến với các bạn về cách trích dẫn APA? và cách viết văn bản theo đúng kiểu apa là như thế nào. Dr Nhanh chúc các bạn thành công trên con đường sắp tới.

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết

The content of this page is protected.