Cách Paraphrase hiệu quả khi viết Assignment 

Paraphrase là một kỹ năng quan trọng để đạt điểm cao Assignment mà bất kể bạn là sinh viên, du học sinh, thạc sĩ đều cần thành thạo. Thế nhưng paraphrase lại không phải là công việc dễ dàng đối với nhiều người bởi nó đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức để viết và trau chuốt câu văn mới nhưng vẫn đảm bảo diễn đạt được ý nghĩa của văn bản gốc.Cách Paraphrase thế nào cho hiệu quả khi viết Assignment? Hãy cùng Dr Nhanh khám phá bí quyết trong bài này nhé! 

1. Khái niệm Paraphrase là gì ?

Paraphrase được hiểu là cách viết lại 1 câu, 1 đoạn văn, từ ngữ, ý tưởng của người khác bằng lối diễn đạt và từ ngữ của riêng bạn nhưng vẫn đảm bảo về ý nghĩa của văn bản gốc không thay đổi. Paraphrase là kỹ năng liên quan nhiều đến học thuật, được sử dụng với mục đích giảm tỷ lệ đạo văn, không trùng lặp ý tưởng, diễn đạt của người viết trước. Đây là phương pháp cần thiết khi viết bài IELTS: cách paraphrase writing task 1, writing task 2, paraphrase khi viết bài Assignment. 

VD về trường hợp Paraphrase một câu văn mà câu văn được thay đổi, sử dụng các từ vựng và lối diễn đạt khác nhau nhưng không thay đổi về nghĩa. 

Water is essential for life on Earth -> Water is important to all living things on Earth 

Cách paraphrase là kỹ năng cần thiết, quan trọng khi viết luận, nghiên cứu khoa học

2. Hướng dẫn cách Paraphrase khi viết Assignment

Bằng phương pháp Paraphrase, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc hoàn thành bài luận Assignment nhanh chóng, chất lượng, mang màu sắc của bản thân mà vẫn đảm bảo về mặt nội dung, ý tưởng hấp dẫn, chính xác.

Dưới đây là các cách paraphrase mà Dr Nhanh đã tổng hợp lại trong quá trình học thuật của mình, hi vọng chia sẻ này sẽ đem lại hữu ích giúp bạn hoàn thành tốt bài luận, giảm tỷ lệ đạo văn và gây được ấn tượng tốt với giảng viên chấm bài. 

a. Thay đổi thứ tự trong câu 

Với dạng paraphrase này, bạn sẽ dễ dàng viết lại câu bằng việc lựa chọn chủ ngữ mới nhưng vẫn giữ nguyên nghĩa của câu gốc. Chủ ngữ mới này chính là sự vật/sự việc… từng xuất hiện nằm ở vị trí khác trong câu văn gốc. Cách này tương đối đơn giản mà không đòi hỏi người viết phải thêm hay bớt, thay đổi từ ngữ trong câu. 

VD các paraphrase câu văn bằng việc đảo thứ tự trong câu như sau: People eat more food produced in other regions than local food -> The consumption of imported food has gained popularity in recent years.

b. Viết lại câu bằng ngữ pháp mới 

Cách paraphrase này đòi hỏi bạn hiểu rõ nhiều loại ngữ pháp, biết kết hợp chúng với nhau để câu văn mới trở nên đa dạng hơn, đồng thời cũng chứng minh được sự am hiểu nội dung bản gốc của bạn với người chấm bài. 

Ví dụ cách paraphrase bằng ngữ pháp mới: 

‘Our team has 4 members so we should start doing the assignment now before it’s due’

→ ‘We need to do our assignment now because our team has only 4 people’

Cách paraphrase hiệu quả: Viết lại câu với ngữ pháp mới

 

c. Sử dụng từ đồng nghĩa/ trái nghĩa 

Nếu bạn thông thạo nhiều từ vựng hoặc tập trung tra cứu tìm các từ đồng nghĩa và trái nghĩa, thì cách paraphrase này sẽ đem đến hiệu quả bất ngờ cho kết quả bài thi IELTS nói chung và Assignment nói riêng. 

Đối với câu văn gốc mang ý nghĩa khẳng định, bạn hãy lựa chọn từ đồng nghĩa để viết lại câu mới cùng nghĩa với câu ban đầu. Ngược lại, nếu câu văn gốc có yếu tố phủ định, bạn có thể sử dụng từ trái nghĩa để viết câu mới sang dạng khẳng định. 

VD như: My carneeds petrol -> My vehiclerequires fuel.

hoặc When managers motivate employees to work together, they feel more obligated to stay with the company. -> Staff are less likely to change jobs if cooperation is encouraged.

Tuy nhiên khi bạn viết lại câu mới bằng cách paraphrase này thì hãy đảm bảo bạn không mắc sai lầm trong việc lựa chọn từ vựng sai chủ đề (không sử dụng đúng ngữ cảnh), và không nhất thiết phải thay đổi hết các từ trong câu để tránh trường hợp câu văn bị rời rạc về ngữ nghĩa…

Dạng bài nêu quan điểm (Opinion)

Personally, (Cá nhân tôi),

In my opinion, (Trong quan điểm của tôi),

From my point of view, (Theo quan điểm của tôi),

I think/ believe that… (Tôi nghĩ/tin rằng…)

I would argue that… (Tôi muốn tranh luận rằng…)

I hold the view that… (Tôi giữ quan điểm rằng…)

I side with the view that… (Tôi đứng về phía quan điểm rằng…)

Dạng bài nêu mặt lợi và mặt hại (Advantages and Disadvantages)

Advantage ≈ benefit (lợi ích)

Positive effect ≈ beneficial impact (tác động tích cực/có ích)

To bring advantages/ benefits 

≈ to have positive effects/ beneficial effects (impacts) on something

≈ to affect something positively

 (mang lại các lợi ích, tác động tích cực lên cái gì đó)

 

Disadvantage ≈ drawbacks (tác hại/ bất lợi)

Negative effect ≈ detrimental impacts (tác hại tiêu cực)

To have negative effects/ detrimental impacts on something 

≈ to affect something negatively

(tác động/ có tác động tiêu cực đến…)

Dạng bài vấn đề – nguyên nhân – giải pháp (problems – causes – solutions)

Problem ≈ issue 

(vấn đề)

Solution ≈ measure 

(giải pháp)

To address/tackle/solve the problem, …

(để giải quyết vấn đề này)

It is important/necessary/ crucial (for somebody) to do something

(nó thì cần thiết để ai đó làm việc gì đó)

dụ: To address the problem of water pollution, it is necessary for the government/authorities to impose a heavy punishments on company who pump untreated sewage directly into the sea. (Để giải quyết vấn đề về ô nhiễm nguồn nước, điều đó là cần thiết cho chính Phủ để đưa ra các hình phạt nặng lên các công ty mà bơm trực tiếp nước thải chưa qua xử lí ra biển.)

 

Cause ≈ reason (A)

(nguyên nhân)

Result/ effect (B)

(kết quả/ tác động)

The problem is attributable to some reasons (vấn đề này có thể bị quy cho 1 số lý do)

(reason) can contribute to (problem) (1 nguyên nhân góp phần gây ra vấn đề gì đó)

Ví dụ: Eating too much fast food can contribute to serious health problems.

(Việc ăn quá nhiều đồ ăn nhanh góp phần gây ra cái vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.)

 

A result in B ≈  A leads to B ≈ A is the cause/reason of B

B result from A ≈ B is caused by A ≈ B is the result of A

Ví dụ:

Deforestation results in soil erosion. (Việc tàn phá rừng gây ra xói mòn đất.)

Soil erosion results from deforestation. (Sự xói mòn đất là hậu quả của việc phá rừng.)

 

d. Viết lại câu văn theo thể bị động (hoặc ngược lại)

Đây là cách paraphrase một đoạn văn có nhiều tính học thuật được sử dụng phổ biến nhất khi viết các bài writing task 1, task 2 và làm luận Assignment. Theo hình thức này, bạn sẽ thay đổi động từ sang dạng bị động hoặc ngược lại (passive voice). 

 

Cấu trúc sau:  S + V + O 

VD một dạng paraphrase thể bị động như sau: 

People say that global warming is caused by the burning of fossil fuels. -> Global warming is said to be caused by the burning of fossil fuels.

e. Liệt kê các từ/cụm từ thuộc danh mục cần paraphrase 

Khác với cách paraphrase bằng việc tìm một từ đồng nghĩa với cụm từ/ từ mà bạn cần thay đổi trong câu văn gốc, phương pháp liệt kê sẽ giúp câu văn mới của bạn thay đổi một cách hoàn toàn mới lạ. VD như nếu câu văn gốc nói đến từ “Dụng cụ học tập cần phải đầy đủ khi mang đi thi ” thì ở câu văn mới bạn có thể liệt kê các vật dụng thuộc phạm trù đó như “ Bút chì, thước kẻ, giấy, sách vở là công cụ cần phải đầy đủ khi mang đi thi”. 

Tương tự như cách hiểu đó bạn hãy tham khảo ví dụ về cách paraphrase bằng liệt kê dưới đây: 

Advertising is all around us. -> Pop-ups, flyers and billboards are virtually everywhere.

f. Thay đổi dạng từ (Word from) 

Để đảm bảo ngữ cảnh của câu không bị thay đổi khi paraphrase, bạn có thể thay đổi dạng của 1 từ khi viết lại câu mới ( dạng động từ, tính từ, danh từ hay trạng từ). Việc thay đổi này có thể kéo theo sự thay đổi về mặt ngữ pháp nên bạn cần phải khéo léo khi áp dụng chúng. 

VD cách paraphrase thay đổi dạng từ như sau: 

Education is obviously a much better measure for raising awareness of laws. -> People who are properly educated have stronger heightened awareness of laws.

g. Sử dụng it trong paraphrase 

Chủ ngữ giả là cách paraphrase thật sự hiệu quả và tiện lợi khi bạn đang quá bí ý tưởng khi làm bài. Với cấu trúc thông thường sẽ là  It +be +V3/ed + that, bạn sẽ có câu văn mới hay ho, mà ngữ nghĩa tuyệt nhiên được trọn vẹn. 

Children should obey the rules their parents and teachers set. -> It is claimed that offspring should follow all the rules their parents and teachers set.

h. Sử dụng for to với cấu trúc mới chủ mục đích 

Với phương pháp chuyển về phủ định, bạn có thể sử dụng cách paraphrase bằng cấu trúc mới và sử dụng for to. Đây là cách paraphrase tương đối thông minh và thông dụng. 

VD như: Strict punishments for driving offences -> harsh penalties for those who do not obey / respect / have no respect for the traffic laws.

i. Sử dụng As trong câu paraphrase 

Trong quá trình paraphrase bài Assignment hay bài thi IELTS, bạn cũng có thể sử dụng từ AS để biến đổi câu. Cách làm đơn giản và dễ dàng thực hiện hơn so với việc phải thay đổi từ ngữ hay đòi hỏi sử dụng ngữ pháp mới. 

Ví dụ như: He wants to get a job, which is related to English language teaching ->  He is applying for a job AS AN ENGLISH LANGUAGE TEACHER.

3. Phần mềm giúp cách Paraphrase hiệu quả 

Bên cạnh những chia sẻ về kiến thức, Dr Nhanh cũng chia sẻ thêm một số phần mềm có sẵn trên thị trường hỗ trợ đắc lực giúp bạn có thể Paraphrase dễ dàng khi viết Assignment, “xào lại ” câu văn hiệu quả nhất.

Dưới đây là 5 công cụ tuyệt vời, đúng chuẩn giúp paraphrase tốt nhất mà bạn có thể lựa chọn. Những phần mềm được liệt kê dưới đây bao gồm cả loại được sử dụng miễn phí và loại tính phí. 

a. The Best Spinner 4.0 

Đây là phần mềm hỗ trợ paraphrase trực tuyến cho các dạng bài essay, assignment. Bạn sẽ được hỗ trợ paraphrase bài luận mà không cần lo ngại về vấn đề ngôn ngữ, bởi phần mềm đã được cập nhật lên đến 14 thứ tiếng. 

Với phần mềm Best Spinner 4.0 bạn sẽ không hề lo lắng về độ trùng lặp của nội dung, và bạn có thể dễ dàng xuất bản những content mới lạ cho web, blog cá nhân. 

Phần mềm SpinRewriter là một trong những cách paraphrase hiệu quả

b. SpinRewriter

Cũng là một phần mềm trực tuyến khác hỗ trợ paraphrase tuyệt vời. Không chỉ vậy bạn có thể trộn nội dung linh hoạt hơn gồm kho ảnh và khả năng xuất file với dung lượng lớn. 

Bạn sẽ dễ dàng so sánh bài viết mới và bản gốc để thấy được sự khác biệt mà phần mềm Spin Rewriter đem lại chỉ sau vài cú nhấp chuột. Khả năng tạo nội dung không giới hạn lên đến 1000 biến thể của một bài assignment gốc đã từng khiến không ít người dùng phải kinh ngạc. 

c. Clever Spinner 

 

Phần mềm này có mức phí khá rẻ, nên với những bạn sinh viên thì đây hẳn là sự lựa chọn khá phù hợp. Các thao tác và cách thực hiện paraphrase cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần sao chép nội dung câu/ đoạn văn cần viết lại và cho vào khay nhớ trên phần mềm, sau đó phần mềm sẽ tự động thực hiện quá trình viết lại. 

Phần mềm Clever Spinner thông minh và tiện ích giống y hệt cái tên của nó bởi các tính năng thông minh, dễ dàng hiểu ngữ cảnh, nghĩa của từ trong nội dung cần paraphrase, bên cạnh đó 100% bài viết được “biến thân” đều là độc bản. 

Tốc độ xử lý paraphrase của phần mềm cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực của người dùng bởi chỉ sau 1 thời gian ngắn cũng có thể viết lại câu văn mới khác biệt, có sự xuất hiện của cả những cụm từ khó, đồng nghĩa… 

d. Chimp Rewriter 

Chimp Rewriters được xem là một trợ lý tạo nội dung hoàn chỉnh, không đơn thuần chỉ là paraphrase. Đây  là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang rất coi trọng việc viết lại bài viết và diễn đạt lại câu. Phần mềm paraphrase này bao gồm các công cụ nâng cao khác nhau như N-spin, anchor text spin, viết lại thư mục hàng loạt, sắp xếp lại danh sách, sắp xếp thứ tự ngẫu nhiên và nhiều hơn nữa.

Đặc điểm:

  • Sử dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để hiểu ý nghĩa của nội dung và đảm bảo rằng nội dung được tạo có ý nghĩa nhất.
  • Chimp Rewriter hỗ trợ hầu hết các ngôn ngữ vì phần mềm này đã xây dựng sẵn hệ thống từ điển cho tiếng Anh, Đan Mạch, Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Na Uy, Thụy Điển, Romania, Slovenia, Bồ Đào Nha, v.v.
  • API tích hợp với tất cả các công cụ SEO và bộ đồ tạo nội dung bao gồm công cụ xếp hạng công cụ tìm kiếm GSA, RankWYz, robot WP, và nhiều hơn nữa.

e. Word AI – phần mềm tốt nhất để paraphrase

Word AI là một trong những phần mềm chuẩn giúp paraphrase tốt, trước hết hiểu được ý nghĩa của cả câu, sau đó diễn đạt lại và tạo ra bài viết chất lượng cao và độc đáo.

Đặc điểm:

  • Với Word AI, bạn có thể dễ dàng linh hoạt từ vựng cho dù bạn cần diễn giải 10 hay 1000 bài báo. Bạn có thể làm điều đó chỉ với một cú nhấp chuột.
  • Bên cạnh ngôn ngữ tiếng Anh, nó cũng hỗ trợ các ngôn ngữ khác nhau như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý và hơn thế nữa.
  • hợp Perfect Tense giúp sửa lỗi ngữ pháp & chính tả và chuẩn bị nội dung trông giống nguyên bản.
  • Hơn nữa, phần mềm paraphrase này hỗ trợ HTML nên bạn có thể dễ dàng thêm kiểu, xoay hình ảnh và video trong trình chỉnh sửa của WordAI.

 

 

 

Chia sẻ bài viết

The content of this page is protected.