Hướng dẫn chuyển tiền qua Wise

Hướng dẫn chuyển tiền qua Wise – Market: Canada/ US

STEP 1:

Mở tài khoản Wise theo link hướng dẫn trong phần payment info trong mail đơn hàng (click vào chữ Wise ở phần tài khoản Canada/US (hình 1) hoặc link: https://wise.com/invite/u/duct197 

STEP 2:

Khách mở tài khoản sẽ hiện ra như hình 2, click vào get started (hoặc open a balance tuỳ theo cái nào hiển thị).

STEP 3:

Chọn mở tài khoản currency là CAD (với khách ở Canada) hoặc USD (với khách ở US) (hình 3) để mở tài khoản CAD/USD, làm theo các hướng dẫn tiếp để verify tài khoản.

STEP 4:

  1. Sau khi open balance CAD/USD và verify xong, chọn send money (hình 2) và chọn tài khoản nguồn là balance CAD/USD vừa tạo.
  2. Khách chọn tiếp same currency để chuyển CAD -> CAD/ USD -> USD (hình 4).
  3. Chọn local bank, nhập mail recipient là pay@drnhanh.com (hình 5) sau đó làm theo hướng dẫn để hoàn thành payment.

Chia sẻ bài viết

The content of this page is protected.