Bảng giá dịch vụ

 • Written by GPA > 3.0 writers
 • On-time delivery
 • No plagiarism (Turnitin Report included)
Order Now
 • Written by GPA > 3.0 writers
 • On-time delivery
 • No plagiarism (Turnitin Report included)
 • Free edits (1 time)
 • Grade commitment (Pass +)
 • Refund if failing to commit (Up to 50%)
Order Now
 • Written by GPA > 3.0 writers
 • On-time delivery
 • No plagiarism (Turnitin Report included)
 • Free edits (3 time)
 • Grade commitment (60 +)
 • Refund if failing to commit (Up to 100%)
Order Now

Chính sách bảo hành của Dr.Nhanh

Dr. Nhanh hỗ trợ khách hàng với 100% sự tận tậm và chuyên nghiệp.

Đến trang chính sách bảo hành