Chính sách sửa chữa và hoàn tiền

Vui lòng đọc kỹ Chính sách sửa đổi và hoàn lại tiền sau đây vì nó bổ sung cho các điều khoản sử dụng là thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn (khách hàng) và nền tảng (tức là drnhanh.com).

 1. Nếu bạn quyết định hủy đơn đặt hàng của mình trước khi Người Viết bắt đầu làm việc, bạn sẽ được hoàn trả toàn bộ chi phí nếu đơn hàng có thời hạn trên 20 ngày; nếu không, bạn sẽ phải trả một khoản phí hủy là 25% trên tổng số tiền đã thỏa thuận giữa nền tảng và bạn. Tuy nhiên, nếu Người Viết đã bắt đầu công việc thì bạn sẽ có quyền lựa chọn tiếp tục đơn đặt hàng hoặc chúng tôi sẽ khấu trừ một khoản tiền tương đương với công việc đã hoàn thành cùng với phí hủy bỏ là 25% trên tổng số tiền đã thỏa thuận. Điều này là do Người Viết đã bắt đầu với thực hiện công việc của bạn nên sẽ nhận được thù lao cho công việc. Các đơn hàng có thời hạn trong 72 giờ hoặc 36 giờ còn lại để gửi sẽ không được phép hủy hoặc hoàn tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
 2. Nếu bạn nhận thấy rằng bạn đã bị tính phí hai lần và bạn nhận được hai biên lai từ hệ thống xử lý thanh toán hoặc bạn có trục trặc trong việc thực hiện thanh toán, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Hãy cung cấp thông tin cho chúng tôi để được hỗ trợ.
 3. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để chỉ định Người Viết phù hợp nhất; tuy nhiên, vẫn có thể trong những trường hợp hiếm hoi, Người Viết không có sẵn hoặc chúng tôi không đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn của đơn hàng. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ hoàn toàn bộ chi phí cho bạn hoặc tuỳ theo thoả thuận giữa 2 bên.
 4. Hãy chắc chắn rằng tất cả các yêu cầu, hướng dẫn và tài liệu đi kèm được cung cấp trong khi đặt hàng hoặc sau khi đặt hàng trong khoảng thời gian hợp lí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng nếu bạn cung cấp sai/thiếu/trễ các yêu cầu, tài liệu và hướng dẫn của giáo viên. Trong một số ít trường hợp, đơn đặt hàng có thể được giao sau thời hạn do không có phản hồi hoặc khách hàng phản hồi chậm trễ, không có thông tin đầy đủ hoặc không có thông tin để nghiên cứu. Tuy nhiên, chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để giữ đúng giờ và do đó, chúng tôi tự hào khẳng định rằng tỷ lệ đúng giờ luôn ở mức trên 98%. Trong trường hợp không có phản hồi cho truy vấn trong 24 giờ, nếu Người Viết hoàn thành công việc sau khi chờ đợi, thì sẽ không có thay đổi nào được giải quyết hoặc nếu không, truy vấn được phản hồi trong / sau 24 giờ, thời hạn có thể được gia hạn tùy theo sự sẵn có của Người Viết, tối thiểu là 12 giờ hoặc theo thoả thuận giữa 2 bên. Mọi yêu cầu dừng công việc sẽ được thực hiện theo Khoản 1.
 5. Chính sách 100% hài lòng đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cho phép sửa đổi trên cơ sở các nguyên tắc & hướng dẫn được cung cấp/ bàn giao/ thoả thuận ban đầu cho đến khi chúng tôi đáp ứng được. Tuy nhiên, nó phải được thực hiện theo khung lợi ích được cung cấp trong gói thanh toán của bạn và trên khung nội dung đã thống nhất ban đầu. Chúng tôi sẽ tính phí yêu cầu làm lại / sửa đổi ngoài khung lợi ích của gói bạn sử dụng. Chúng tôi sẽ không sửa chữa bài sau khi đã có điểm chính thức. Mọi yêu cầu sửa chữa sẽ tùy theo sự sẵn có của Người Viết, tuỳ theo khối lượng cần sửa chữa, thời gian tối thiểu là 12 giờ hoặc theo thoả thuận giữa 2 bên.
 6. Sẽ rất hiếm khi xảy ra chuyện bạn bị điểm kém trong bài làm của mình; trong trường hợp nếu có, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền theo điều kiện dưới đây.
 • Gói Paid as Written: Không áp dụng chính sách hoàn tiền
 • Gói Standard: được hoàn tiền tối đa đến 50% theo công thức sau:
  • Điểm từ 45% đến dưới 60%: %refund = Điểm cam kết% + 10% – Điểm thực tế%
  • Điểm từ 0% đến dưới 45%: %refund = Điểm cam kết% + 25% – Điểm thực tế%
 • Gói Premium: được hoàn tiền tối đa đến 100% theo công thức sau:
  • Điểm từ 45% đến dưới 60%: %refund = Điểm cam kết% + 10% – Điểm thực tế%
  • Điểm từ 0% đến dưới 45%: %refund = Điểm cam kết% + 40% – Điểm thực tế%
 • Gói Ultra Premium: được hoàn tiền tối đa đến 100% theo công thức sau:
  • Điểm từ 60% đến dưới 70%: %refund = 20%
  • Điểm từ 50% đến dưới 60%: %refund = 40%
  • Điểm dưới 50%: %refund = 100%

*Các mức điểm cam kết được tham chiếu theo thang điểm tại các trường đại học tại Melbourne, Úc. Vui lòng tham khảo bảng qui đổi thang điểm giữa các quốc gia tại đây, hoặc tuỳ theo trường hợp cụ thể.

+ Trong bất kì trường hợp nào xảy ra lỗi đạo văn dẫn đến bài tập không được chấm điểm hoặc đạt điểm 0 (không) đến từ phía chúng tôi, bạn sẽ được hoàn lại tối đã mức hoàn phí cam kết theo gói bạn sử dụng.

Trong các trường hợp hoàn tiền khi điểm/bài không như cam kết, bạn vui lòng cung cấp cho chúng tôi tài khoản và mật khẩu tài khoản của bạn để chúng tôi có thể lấy các bằng chứng, sau đó sẽ điều tra và tiến hành hoàn phí. Thời hạn tối đa hiện có để yêu cầu tùy thuộc vào gói thanh toán, tức là 90 (Chín mươi) ngày đối với Gói thanh toán Premium và 60 (Sáu mươi) ngày đối với Gói thanh toán Standard kể từ ngày gửi đầy đủ lần đầu tiên hoặc lần gửi đầu tiên trong trường hợp bài tập yêu cầu đệ trình từng phần. Mọi yêu cầu sau khoảng thời gian này sẽ không được giải quyết. Lý do không thể hoàn trả số tiền 100% là do Người Viết nhận thanh toán một phần trước từ chúng tôi, vì vậy chúng tôi không thể lấy lại toàn bộ khoản đã thanh toán từ Người Viết. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng của các đơn hàng trong tương lai, chúng tôi sẽ có hành động nghiêm khắc đối với Người Viết, điều này có thể dẫn đến việc chấm dứt dịch vụ của Người Viết đó khỏi nền tảng của chúng tôi.

 1. Chúng tôi sẽ không hoàn tiền nếu:

– Bạn đưa ra nhận định/yêu cầu mang tính cá nhân về chất lượng của bài và yêu cầu không tiếp tục sử dụng dịch vụ.

– Bạn đặt đơn hàng dựa theo ý kiến/yêu cầu chủ quan của bạn mà không dựa trên yêu cầu cụ thể của đề bài và/hoặc sự tư vấn của chúng tôi. Trong trường hợp này, Dr. Nhanh Assignment sẽ không chịu trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng.

– Bạn yêu cầu sửa bài nhiều lần và sửa theo ý kiến chủ quan của bạn, Dr. Nhanh Assignment sẽ không chịu trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng.

– Nếu có vấn đề kỹ thuật hoặc bất kỳ vấn đề nào khác ngăn cản bạn tải xuống sản phẩm.

– Nếu bạn khiếu nại về điểm số, đạo văn nhưng không cung cấp hoặc cung cấp thiếu/sai cho chúng tôi bằng chứng hợp lệ về việc đó.

– Nếu Người Viết chậm giao đơn hàng do không cung cấp đủ tài liệu hoặc thiếu liên lạc từ phía bạn.

– Nếu thời hạn được đặt trong đơn đặt hàng khác với thời hạn thực sự được yêu cầu.

– Việc giao bài trễ không ảnh hưởng tới điểm số cam gói theo gói mà bạn sử dụng.

 1. Có ba gói khác nhau cho bất kì đơn hàng nào – “Paid as Written”, “Standard” & “Premium”. Người ta cũng có thể nâng cấp đơn hàng ngay cả sau khi thanh toán được thực hiện cho gói thanh toán thấp hơn và tận hưởng các lợi ích của các gói cao cấp hơn. Bạn có thể xem chi tiết trong khi thanh toán cho bất kỳ đơn hàng nào.
 2. Mọi yêu cầu hoàn tiền sẽ được xử lí trong 7 – 10 ngày làm việc.

Xin lưu ý: Nếu khiếu nại của bạn không thuộc các danh mục ở trên thì nó sẽ không được coi là hợp lệ và sẽ không được hoàn lại tiền.